Trainen zien als middel om succes te behalen, in plaats van als doel op zich. Dit is waar wij ons voor inzetten. Veel organisaties zien het aanbieden van trainingen als een noodzakelijke verplichting en bieden al jaren hetzelfde curriculum aan. Dit is zonde, uit onderzoek is namelijk gebleken dat persoonlijke ontwikkeling een van de belangrijkste drijfveren is voor werknemers. Als u werknemers wil behouden, is een passend ontwikkel traject dus zeer belangrijk. 

Onze manier van werken, de BOOST methode, maakt het mogelijk om voor uw organisatie de trainingsbehoeften duidelijk in kaart te brengen en op basis daarvan op maat een trainingsprogramma te creëren. Hierbij kijken wij naar wat intern al beschikbaar is en waar wij vanuit ons trainingsaanbod nog waarde kunnen toevoegen. De BOOST methode werkt als volgt:

BEPALEN AMBITIE

In een analyse gesprek gaan wij kijken hoe de huidige processen zijn georganiseerden hoe de commerciële activiteiten worden vormgegeven. Tevens zijn wij benieuwd naar de capaciteiten van uw medewerkers en wat de competenties zijn die u belangrijk vindt. Het doel van het gesprek is om uiteindelijk de generieke en individuele doelstellingen van uw organisatie duidelijk te krijgen

OBJECTIEVEREN VAN DIE AMBITIE

De processen gaan wij uiteenzetten in bepaalde gedragskenmerken (competenties & Drijfveren) die uw personeel nodig heeft om efficiënt deze processen te kunnen uitvoeren. Het doel is om een competentie model te creëren voor elk functieniveau binnen de organisatie.

Vervolgens gaan wij op basis van dit competentie model een 0-meting en GAP analyse uitvoeren. Zo krijgen wij een duidelijk inzicht in de huidige situatie en waar u staat ten opzichte van het gewenste resultaat.

ONTWIKKELEN

Op basis van de bovenstaande analyse wordt een strategisch ontwikkelplan gemaakt voor de huidige situatie. Daarnaast schrijven wij een ontwikkelprogramma wat ingezet kan worden voor alle functieprofielen in de toekomst. Hierbij kunnen wij gebruik maken van trainingen die jullie intern al hebben, aangevuld met trainingen die wij jullie kunnen aanbieden.

Tevens kunnen wij jullie online modules aanbieden zodat het leerproces nog efficiënter wordt.

STUREN

Wij vinden het belangrijk dat zowel de leidinggevenden als de medewerkers regie krijgen over hun eigen ontwikkeling. Daarom bieden wij de tools aan die dit mogelijk maken door middel van een Coachend Leiderschapsprogramma.

Mocht u, naast uw huidige management team, meer capaciteit nodig hebben op het gebied van coaching van uw personeel, dan kunnen wij dit ook aanbieden.

TOETSEN

Ontwikkelen zonder meetbaar resultaat is zinloos, daarom zullen wij periodiek op basis van commerciële data van jullie organisatie en meten van de voortgang van de persoonlijke ontwikkeling in de competenties, kijken waar we kunnen bijsturen in het ontwikkel traject. Op deze manier kunnen we op een zo efficiënt mogelijke manier, het succes en dus ook de omzet van uw organisatie laten groeien.